គ្រូអនុវិទ្យាល័យ

ទំព័រដើម / គ្រូអនុវិទ្យាល័យ

ការសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញនូវបេសកកម្មអប់រំមួយឈរលើមាគ៌ា ដ៏ត្រឹមត្រូវ តាមកម្មវិធីសម្បូរបែប និងច្បាស់លាស់បែបខ្មែរ-អាមេរិកាំង ពីថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ ស្របតាមកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីទ្បា ប្រកបដោយគុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម។ ការត្រៀមសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យ ដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សពេញលេញនៅក្នុងសង្គម សាលាមានយុទ្ធវិធី និងសិល្បៈនៃការអប់រំដូចតទៅ៖

សូមអរគុណ!