ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ពិធីរីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់បឋមសិក្សា

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ថ្នាក់ទី១២

ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៨

ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា

ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

កម្មវិធីជំនួបមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល (លើកទី២)

ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ថ្ងៃទី១៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤

ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា