គណៈកម្មការសាលា

លោកស្រី រស់ យ៉ាណា

ប្រធាន សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

លោក រឿង សុភាព

អនុប្រធានសាលារៀន ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រតិបត្តិការ

លោកស្រី សាឯម កម្រង

អនុប្រធាន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិក្សាធិកា...

លោក ជាង ប៊ុនលី

នាយកចាងហ្វាង

លោក ពូន វាសនា

ចាងហ្វាងរងក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា

លោក សែម ពេជ្រ

នាយកកីឡា និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យ

លោក ឃៀង វាសនា

ប្រធានគ្រូកុំព្យូទ័រ

លោក មុំ ស៊ីដារ៉ា

អនុប្រធានគ្រូនៃកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស

លោក និន សុខរង្ស៊ី

នាយកវេជ្ជសាស្ត្រ