សិក្ខាសាលា

កាលពីថ្ងៃពុធទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងបានចូលរួមសហការជាមួយនាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្ត...

កាលពីថ្ងៃសៅរ៏ ទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការស្វែងយល់ និងជួយកុមារពិសេសឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងការរៀបចំចាត់ចែងគ្រូនិងថ្នាក់សម្រាប់កុមារពិសេស ដោយលោកបណ្ឌិត...

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា...

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងផុតទៅ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាជំរុញទឹកចិត្ត សិស្សក្នុងការរៀន...

កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើ សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក...

កាលពីថ្ងៃទី06 ខែកញ្ញា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សៀវភៅពុម្ពភាសាអង់គ្លេសថ្មីផ្នែកបឋមសិក្សា។ គោលបំណងរបស់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល គឺដើម្បីបង្ហាញពីវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗក្នុងការប្រើប្រាស់សៀវភៅថ្មីនេះឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព។ ក្រៅពីសៀវភៅ...

កាលពីថ្ងៃទី០១និង០២ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី អំពើល្អសាកលទាំង៥...

កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​វិទ្យាស្ថានខេមអេដ (CamEd) បានបើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ស្ដង់ដារគណនេយ្យជាតិ...

កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានសហការជាមួយមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង...

កាលថ្ងៃទី​២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ គណៈ​គ្រប់គ្រង​នៃ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បាន​សហការ​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​សុខភាព​សិស្ស ម៉េងលី...

កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​វិទ្យាស្ថានខេមអេដប៊ីហ្សនេសស្គូល បានបើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ស្ដង់ដារគណនេយ្យជាតិ និង​អន្តរជាតិ”...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង