លោក ស៊ូ សុភ័ណ្ឌ

លោក ស៊ូ សុភ័ណ្ឌ

ប្រធានសន្តិសុខ

លោក ស៊ូ សុភ័ណ្ឌ កើតនៅឆ្នាំ ១៩៨៦ ឃុំសំរោងធំ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល។ លោកបានរៀនចប់ថ្នាក់ទី ៨ នៅអនុវិទ្យាល័យសំរោងធំ។ លោក ស៊ូ សុភ័ណ្ឌ ចូលបម្រើការងារនៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំង តួនាទីជាសន្តិសុខនៅថ្ងៃទី ០៦ ខែ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០១២​ ។ ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបំពេញការងារ និង ដោយមើលឃើញពីសមត្ថភាពការងារ និងឆន្ទៈខ្ពស់របស់លោក ​ គណៈកម្មការសម្រេចដំឡើងតួនាទីជាប្រធានសន្តិសុខនៅថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅសាខាម៉ៅសេងទុង។ បច្ចុប្បន្នលោកបម្រើការងារនៅសាខាចាក់អង្រែ។ លោកសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា តាមរយៈតួនាទីនេះ លោកនឹងបន្តធ្វើអោយផ្នែកសន្តិសុខមានភាពល្អប្រសើរ។

លោក ស៊ូ សុភ័ណ្ឌ

ប្រធានសន្តិសុខ

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង