ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រ

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា​រៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំប្រារព្ធពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រលើកទី២៤ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សបញ្ចប់ការ សិក្សាថ្នាក់ទី១២...

កាលពីថ្ងៃទី0២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា​រៀន អន្តរទ្វីប       អាមេរិកាំង បានរៀបចំប្រារព្ធពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រលើកទី១៥ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សបញ្ចប់ការ សិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា...

សិស្ស​ឆ្នើម​ AIS​ ជាង៩០០នាក់​ ទទួល​វិញ្ញាបនបត្រ​ពី​លោក​ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​ រូបភាពនៃកម្មវិធី...

ពិធី​ប្រគល់​វិញ្ញាបនបត្រ​លើក​ទី១៣​ ជូន​ដល់​សិស្សានុសិស្ស​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​ទី៦​ ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៨​-២០១៩​ រូបភាពអំពីនៃពិធី​ប្រគល់​វិញ្ញាបនបត្រ...

ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ការសិក្សា​ដល់​ សិស្ស​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​ នៅ​ថ្ងៃទី២៤​ កក្កដា​នេះ​ នៅ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ សាខា​ទួលគោក លោកស្រី​ រស់​...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង