បំណិនជីវិត

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកគ្រូ កែវ សុវណ្ណា គ្រូបង្គោលបឋមសិក្សា នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង...

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកគ្រូ លាង សុវណ្ណរ៉ាឌី បានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត អំពីការដាំកូនរុក្ខជាតិ ((ត្រកួន))​ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ខ...

កាលពី​ថ្ងៃទី​០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​ បានរៀបចំកម្មវិធី បំណិនជីវិត អំពីការដាំកូនរុក្ខជាតិ (ផ្កា និងស្ពៃ)​ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ...

កាលពី​ថ្ងៃទី​០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​បោះ​តែនតិ៍​សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស​ក្រោម​មត្តេយ្យ​ និង​មត្តេយ្យ​សិក្សា​ វេន​ព្រឹក​ និង​វេន​រសៀល​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង...

កាលពីថ្ងៃទី​១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ សាលារៀ​ អន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត មានដូចជា គាវបំពង...

កាលពីថ្ងៃទី​១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត មានដូចជា...

កាលពីថ្ងៃទី​១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត មានដូចជា...

កាលពីថ្ងៃទី​១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ទុយ ច័ន្ទមុន្នី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប...

កាលពី​ថ្ងៃទី១៣​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៩​ កន្លងទៅ​នេះ​ សាលា​រៀ​ អន្តរទ្វីប​អាមេរិកាំង​ សាខា​ចាក់​អង្រែ​ បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត​ មាន​ដូចជា​ មីឆា​សាច់គោ​...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង