បំណិនជីវិត

កាលពីថ្ងៃ អង្គារ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងសាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត ឆាក្តៅកង្កែប ឆាបង្គារប្រៃផ្អែម...

កាលពីថ្ងៃ ចន្ទទី​២៥​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងសាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត តុងយ៉ាំ មាន់ដុតកូកា និងបង្អែមចាហួយខ្មៅ...

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងសាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត ខាត់ណាទឹកភ្នែក ឆាឡុកឡាក់ និងបង្អែមត្រសក់ស្រូវសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២...

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១៥ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានប្ររព្ធកម្មវិធីរំឭកគុណលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី០៧ដល់ទី១២។ គោលបំណងចម្បងចំពោះកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីឲប្អូនរំឭកនូវគុណលោកគ្រូ...

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត មីគាវស៊ុប និងបង្អែមចេកខ្ទិះ...

កាលពីថ្ងែអង្គារ ទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត បាយឆាសាច់គោ លតឆា...

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត មីឆាសាច់គោ និងបបរសណ្តែកខៀវ...

នៅថ្ងៃពុធទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា “ក”មានការបង្រៀនសិស្សស្តី អំពីការសង្កេតផ្លែល្ហុងទុំដែលដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ តង់ ក្រឹម និងអ្នកគ្រូ គី...

នៅថ្ងៃ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ អ្នកគ្រូកែវ សុវណ្ណា ជាគ្រូបង្គោលថ្នាក់ទី៣”ក” នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង...

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ អ្នកគ្រូស៊ិន ស៊ីយ៉ាត ជាគ្រូបង្គោលថ្នាក់ទី១”ក” នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង