កិច្ចតម្រង់ទិស

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការប្រជុំស្តីពីកម្មវិធីសិក្សារៀនត្រៀម និងការរៀបចំផែនការការងារកំឡុងពេលវិស្សមកាល ។...

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការងារទទួលសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ដោយលោកគ្រូ ហេង...

កាលពីថ្លៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមិនបង់ថ្លៃសិក្សា១០០% សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣...

សាលា​ AIS​ បូកសរុប​ការងារ​អប់រំ​ឆ្នាំ​ចាស់​ និង​លើក​ទិសដៅ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​   មើលរូបភាពផ្សេងទៀត៖...

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មការសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ ដើម្បីធ្វើការផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅរបស់សាលា។បន្ថែមលើពីនេះទៀតនាយកចាងហ្វាងសាលាបានពន្យល់ពីតួនាទី កាតព្វកិច្ចនិងភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្រធាន...

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ សាលារៀនបានរៀបចំការធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីបទបញ្ញត្តិសម្រាប់សិស្សានុសិស្សចំណេះទូទៅជូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី១២ ការធ្វើបទបង្ហាញដោយក្រុមប្រឹក្សាវិន័យសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង