កម្មវិធីសប្បុរសធម៌

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ ក្រោមប្រធានបទ “ការងារផ្នែកលទ្ធកម្ម” អត្ថបទដោយ : អេង យូអ៊ី #MJQE#AmericanInterconSchool ជាដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំឈ្មោះខ្ញុំបន្តិចសិនច៎ា! ខ្ញុំឈ្មោះ អេង យូអ៊ី ហើយជាអ្នកបញ្ជាទិញនៅផ្នែកលទ្ធកម្ម (Procurement...

កាលពីថ្ងែទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រង លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិក នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ...

Aii​, AIS​ &​; MJQF​ ស្វែងរក​ថវិកា​តាមរយៈ​យុទ្ធនាការ​រត់​ដើម្បី​សប្បុរសធម៌​… រូបភាពអំពីការរត់ដើម្បីសុប្បុរសធម៏...

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ ​ មូ​លនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ក្រោមការ​ដឹកនាំ​ដោយ​ផ្ទាល់​របស់​លោក​ឧកញ៉ា...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង