កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា

កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥២ ទៅកាន់ខេត្ដសៀមរាប...

កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានដឹកនាំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២...

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បាននាំសិស្សថ្នាក់ទី១០ ទាំងអស់ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៤៧ ទៅកាន់រមណីដ្ឋាន...

កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តទ្វីប អាមេរិកាំង...

ជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង តែងតែរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់ប្អូនៗគ្រប់កម្រិតថ្នាក់។ នៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន បានជ្រើសរើសយករមណីយដ្ឋានភ្នំឈើកាច់ និងវត្តវិហារធំ សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០។ ដូច្នេះហើយ...

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី...

កាលពីថ្ងៃ៣0 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី៤២នៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៦ សាខាចាក់អែង្រ។ កម្មវីធីចុះកម្មសិក្សានេះ...

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៥​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២០​ កន្លងទៅ​នេះ​ គណៈកម្មការ​ និង​លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​...

សិស្ស​ថ្នាក់​ទី១០​ ចុះ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​លើក​ទី១៣៨​ ទៅកាន់​រមណីយដ្ឋាន​ភ្នំ​ឈើកាច់​ និង​វត្ត​វិហារធំ​ មើលរូបភាពផ្សេងទៀត៖...

សិស្ស​ថ្នាក់​ទី១២​ សាលា​ AIS​ ជាង១៧០នាក់​ ចុះ​សិក្សា​តំបន់​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​រាជធានី​ឧដុង្គ​...

ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​លើក​ទី១៣៦​ សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៦​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ ទៅកាន់​រមណីយដ្ឋាន​ទន្លេបាទី​ និង​ឧទ្យាន​សួនសត្វ​ភ្នំ​តាម៉ៅ​...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង