កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំបទបង្ហាញស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦៤ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ។​ ...

កាលពីថ្ងៃហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៥៨ ទៅកាន់ផ្សារទំនើប...

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ រៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី២៣ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦  ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ។...

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី៦ទាំងអស់ចុះធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា ប្រាសាទតាព្រហ្ម  និងរមណីយដ្ឋានទន្លេបាទី ...

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥៦ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន វត្តពុទ្ធគិរី...

នៅថ្ងៃសុក្រទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥៥ សំរាប់សិស្សថ្នាក់ទី៥ ​ទៅ​កាន់សួនសត្វភ្នំពេញសាហ្វារី​។...

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ចាក់អង្រែបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សាធ្វើកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី២២ទៅកាន់កន្លែងកម្សាន្តសម្រាប់កុមារ (KIDS...

នៅថ្ងៃសៅរ៏ទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥៤ សំរាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា ​ទៅកាន់​តំបន់​ប្រ​វត្តិសាស្ត្រ​ភ្នំ​ជី​សូរ​...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង