កម្មវិធីបើកបវេសនកាល

ទំព័រដើម / កម្មវិធីបើកបវេសនកាល

កម្មវិធីបើកបវេសនកាលនេះ គឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានជួបជុំគ្នាចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សាថ្មី និងទទួលបានអនុសាសន៍ពីគណៈគ្រប់គ្រងសាលា ក៏ដូចជាបានយល់ដឹងអំពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសាលា កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់មួយឆ្នាំ និងភាពជោគជ័យរបស់សាលាដែលទទួលបាននាពេលកន្លងមក ព្រមទាំងជាឱកាសដែលសិស្សានុសិស្សអាចចូលរួមសប្បាយ នឹងអាចបង្ហាញទេពកោសល្យល្អៗដែលបានសិក្សា បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាល ភាពសប្បាយរីករាយដែលជាការចងចាំដ៏ល្អ និងបទពិសោធន៍សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស។