កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែឧសភា ស្តីពីការងារទូទៅសម្រាប់គ្រូក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា

ទំព័រដើម / កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែឧសភា ស្តីពីការងារទូទៅសម្រាប់គ្រូក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែឧសភា សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ។ ការប្រជំុនេះគឺ ការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ ការត្រៀមការងារសម្រាប់ចុះអធិការកិច្ចផ្ទៃក្នុង ដំណើរការនៃបង្រៀនសរសេរតាមអាន និងតែងសេចក្តី ការជួយសន្សំសំចៃ និងព័ត៌មានផ្សេងៗដល់ោកគ្រូអ្នកគ្រូ។