ការចែកបណ្ណសរសើរជូនសិស្សជាប់ជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតតែងសេចក្តី

ទំព័រដើម / ការចែកបណ្ណសរសើរជូនសិស្សជាប់ជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតតែងសេចក្តី

កាលពីថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី ២៤ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣  សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងសាខាចាក់បានជូនបណ្ណសរសើរការប្រកួតតែងសេចក្តីដល់សិស្សានុសិស្សដោយមានការចូលរួមពីលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងគណៈគ្រប់គ្រងសាលា ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនៗដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អ។  សិស្សានុសិស្សមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះលទ្ធផលដែលពួកគាត់ទទួលបានស្របតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ ។