ហេតុអ្វីនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពិបាករកការងារធ្វើ?

ទំព័រដើម / ហេតុអ្វីនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពិបាករកការងារធ្វើ?

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ
ក្រោមប្រធានបទៈ “ហេតុអ្វីនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពិបាករកការងារធ្វើ?" 
អត្ថបទដកស្រង់ដោយ :  អ៊ុក ម៉ារីណា
#MJQE#AmericanInterconSchool  
   

មានហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពិបាករកការងារធ្វើ។ ដើម្បីដឹងថាហេតុអ្វីបានជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពនេះ មានហេតុផលសំខាន់ពីរដែលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់សិស្សក្នុងការដាក់ពាក្យការងារ។

ទី១ : ពួកគេនៅតែខ្វះជំនាញ និងបទពិសោធការងារ។ សិស្សគួរអនុវត្ត និងរៀនវាដោយខ្លួនឯងអំឡុងពេលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ។

ទី២ : សិស្សច្រើនតែមានចិត្តឆេវឆាវ និងភ័យខ្លាចក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្រូ។ គ្រូបង្រៀននឹងបង្កើតលក្ខខណ្ឌ ណែនាំសិស្សទៅកន្លែងធ្វើការ និងទាក់ទងពួកគេដើម្បីជួយពួកគេដាក់ពាក្យសុំការងារក្រៅម៉ោង។ នេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កុមារមានឱកាសខ្ពស់នៅពេលក្រោយ។ លើសពីនេះ តាមទស្សនៈរបស់គាត់ សាកលវិទ្យាល័យ និងធុរកិច្ចបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាល និងបំពេញតម្រូវការការងាររបស់និស្សិត។ សាកលវិទ្យាល័យត្រូវពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជីវកម្ម។ សិស្សដែលកំពុងសិក្សានៅសាលាក៏អាចត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព និងចូលរួមក្នុងការធ្វើការជាមួយអាជីវកម្មផងដែរ។

តើសិស្សត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះ?
បច្ចុប្បន្ន អាជីវកម្មត្រូវការនិស្សិតដែលអាចទំនាក់ទំនង និងដោះស្រាយការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ នៅពេលសម្ភាស និយោជកតែងតែសួរសំណួរតាមស្ថានភាពជាច្រើន ដើម្បីវាយតម្លៃពីគុណភាពរបស់បេក្ខជននីមួយៗ។ បន្ថែមពីលើទ្រឹស្ដីថ្នាក់រៀន សិស្សគួរចូលរួមយ៉ាងក្លាហានក្នុងសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សា ព្រោះវានឹងក្លាយជាជំនួយដ៏ល្អសម្រាប់សិស្សដែលដាក់ពាក្យសុំការងារនៅពេលក្រោយ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ អ្នកត្រូវបង្ហាញនិយោជកនូវស្មារតីរីកចម្រើន និងឆន្ទៈក្នុងការសិក្សារបស់អ្នក។ ខ្លាចធ្វើខុស ខ្លាចសួរ... នឹងក្លាយជាឧបសគ្គធំក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញ និងការងារនាពេលអនាគត។ បេក្ខជនដែលមានអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាននឹងទទួលបានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងពីនិយោជក ។ ដូច្នេះដើម្បីដាក់ពាក្យធ្វើការនៅអាជីវកម្មក្នុងស្រុក ឬបរទេស និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាត្រូវមានជំនាញភាសាបរទេសល្អ។ នៅពេលអ្នកស្ទាត់ជំនាញភាសាបរទេស អ្នកនឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្តនៅពេលបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់អ្នកទៅកាន់និយោជក។ និស្សិតត្រូវស្រាវជ្រាវយ៉ាងសកម្ម និងសិក្សាពីជំនាញដែលនិយោជករំពឹងថានឹងមានមុខតំណែងការងារសមរម្យនៅក្នុងទីផ្សារការងារដែលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើង។