តោះសាកល្បងលេងទាំងអស់គ្នា! សរសេរនូវចម្លើយដែលអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ

ទំព័រដើម / តោះសាកល្បងលេងទាំងអស់គ្នា! សរសេរនូវចម្លើយដែលអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ

📚 តោះសាកល្បងលេងទាំងអស់គ្នា! សរសេរនូវចម្លើយដែលអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ...
🎉 AIS បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2023-2024 ចាប់ផ្តើមហើយ!
📚 គុណភាព... វិន័យ... សេវាកម្ម...
#AmericanInterconSchool  

☎️ ការិយាល័យកណ្តាល៖ 011 388 868/093 217 217
📍 https://goo.gl/maps/NLiaVnGjUwPv69jaA

✍️ តេឡេក្រាម : channel https://t.me/AmericanInterconSchool
✍️ គេហទំព័រ : https://www.ais.edu.kh/

#MJQE #AIS #MJQTV #SCHOOL #knowledge #students #studentlife #talkshow #traffic #readers #reading #leadership #program