កុម្ភៈ 2021

កម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១ ពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។ ...

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំទិវាកីឡាលើកទី១០ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១។​...

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រលើកទី១៨ ថ្នាក់ទី៦ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ សាខាទួលគោក សាខាចាក់អង្រែ សាខាចោមចៅ សាខាផ្សារថ្មី និងសាខាជ្រោយចង្វារ...

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកគ្រូ កែវ សុវណ្ណា គ្រូបង្គោលបឋមសិក្សា នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង...

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកគ្រូ លាង សុវណ្ណរ៉ាឌី បានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត អំពីការដាំកូនរុក្ខជាតិ ((ត្រកួន))​ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ខ...

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​រៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ក៏ដូចជាសាខាទាំង៥ ផ្សេងទៀត បានរៀបចំកម្មវិធីរៀនជំនួយមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមមុខវិជ្ជា...

កាលពី​ថ្ងៃទី​០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ​ បានរៀបចំ​កម្មវិធី “ប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេស មុខវិជ្ជា...

សិស្ស​ ​A​I​S ​ទើប​ជាប់​បាក់ឌុប​ឆ្នាំ​សិក្សា​២​០​១​៩​-​២​០​២​០​ ​អាច​ទៅ​ដក​សញ្ញាបត្រ​បានហើយ​...

កាលពី​ថ្ងៃទី​០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​ បានរៀបចំកម្មវិធី បំណិនជីវិត អំពីការដាំកូនរុក្ខជាតិ (ផ្កា និងស្ពៃ)​ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ...

កាលពីថ្ងៃទី​០៣ ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា...

កាលពីថ្ងៃទី​៣០ ខែមករា  ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង