កញ្ញា 2020

សាកលវិទ្យាល័យ លីមកុកវីង ចុះ MoU ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ជាមួយ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង...

សាលា​ ​A​I​S ​ដាក់​លក្ខខណ្ឌ​៤​ចំណុច​ ​មុន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​​ចូលរៀន​ឡើងវិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩​កញ្ញា​ខែ​នេះ...

ក្រសួង​​អប់រំ​ ​សម្រេច​ឱ្យ​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ ​A​i​i​ & ​A​I​S ​បើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ​ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​តទៅ​...

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងអប់រំចុះ​​ពិនិត្យ និងចុះ MOU មុនអនុញ្ញាតិ​ឱ្យ​​ Aii &​ AIS បើកដំណើរការឡើងវិញ​…...

គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ ​A​i​i​ ​និង​ ​A​I​S ​បន្ត​បាញ់ថ្នាំ​សម្លាប់​មេរោគ​ត្រៀម​ស្វាគមន៍​សិស្ស​ចូលរៀន​វិញ​...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង