មេសា 2019

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំងបីសាខា បានប្រារឰ​កម្មវិធី​ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទ ភាសាខ្មែរ...

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នំា២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលានៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំការប្រឡងតែងសេចក្តី ម៉េងលី...

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប...

កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​វិទ្យាស្ថានខេមអេដ (CamEd) បានបើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ស្ដង់ដារគណនេយ្យជាតិ...

កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានសហការជាមួយមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង...

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានរៀបចំកម្មវិធីដាំបន្លែសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៨ វេនព្រឹក និង​វេនរសៀល នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង...

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងទាំងបីសាខា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ធ្វើដំណើរចុះទស្សនកិច្ចនៅសារមន្ទីរជាតិ ដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ។​ នៅពេលធ្វើដំណើរទៅដល់សារមន្ទីរជាតិ គណៈគ្រប់គ្រងបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សចូលទៅក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរជាតិ...

ការប្រឡងឆមាសទី១ ត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ តាមការណែនាំរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ ដោយ​​​រៀបចំតាមបែបបច្ចេកទេសរបស់សាលារៀន អន្តរទ្វីប​...

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ស៊ឹម សុខឃឿន បង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាបានដឹកបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ វេនព្រឹក និងវេនរសៀលធ្វើពិសោធលើប្រធានបទ...

កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ឈៀ សីហា បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ វេនព្រឹក...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង