មិថុនា 2018

ការប្រឡងឆមាសទី២ បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង​ សាខាចាក់អង្រែ​...

ជាការ​ប្តូរ​បរិយាកាស​សិក្សា សាលា​រៀន អន្តរ​ទ្វីប អាមេរិកាំង នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៨ ខែមិថុនា​នេះ បាន​នាំ​សិស្ស​ថ្នាក់​​ក្រោម​មត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និង​ថ្នាក់​ទី១ ទៅ​លេង​កីឡា...

កាលពី​ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈ​គ្រប់​គ្រង​​សាលា​រៀន អន្តរ​ទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បាន​ដឹក​នាំ​សិស្សានុ​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៦ ទាំងវេណព្រឹក...

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា​រៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ...

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រង សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធ...

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ដែលមានសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ ប្រមាណជិត៣០នាក់...

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រង សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធ...

កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានដំំណើរការការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ....

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​​អគ្គនាយកដ្ឋានកំាកុងត្រូសាខាផែស្ងួតចុងទីភ្នំពេញ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ធ្វើសិក្ខាសាលា​ស្តីអំពីសុវត្ថិ​ភាព​ចំណីអាហារ...

កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការបំពេញពាក្យសុំជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានេះពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយជំរុញ...

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រង លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ​និង​ក្រុមការងារ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​...

Back to Top