ឧសភា 2018

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានចូលរួមរីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨...

ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា...

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សិស្សានុសិស្ស ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា ប្រមាណជិត៤០នាក់ បានចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ Kids City...

ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី២ ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យដល់ទី៦ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ...

កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន ជូនដល់សិស្សថ្នាក់ទី៧ ដលថ្នាក់ទី១២ ...

Back to Top