មេសា 2018

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានប្រារឰ​កម្មវិធី​ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទ ភាសាខ្មែរ...

កាលពីថ្ងៃ២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានធ្វើការងារពិសោធមុខវិជ្ជា វិទ្យាសាស្រ្ត...

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ទាំងវេនព្រឹក និងរសៀលប្រមាណជិត៤០នាក់ បានពិសោធ...

តាមទំនៀមទម្លាប់​ ល្បែងប្រជាប្រិយ​ខ្មែរគឺមាន​យ៉ាង​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ណាស់​ស្ទើរ​តែ​រាប់​មិន​គ្រប់​ឈ្មោះ​ផង ហើយ​ល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ដែល​មាន​ការ​ពេញនិយម​បំផុត​នៅក្នុង​ពិធីបុណ្យ​ផ្សេងៗ ជាពិសេស​ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ។ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានចូលរួមថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់​ ល្បែងប្រជាប្រិយ​ខ្មែរដោយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បានពន្យល់...

កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ ប្រមាណ២០នាក់ បានចូលរួមការប្រឡងតែងសេចក្តី ម៉េងលី ជេ. គួច...

បន្ទាប់ពីសិស្សមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ចុះកម្មសិក្សា​នៅឌូបៃ (Dubai) ចំនួន៦ថ្ងៃ ៥យប់ ពោល​ចាប់ពីថ្ងៃ​ទី២៦ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៣១...

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង​ សាខាចាក់អង្រែ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ធ្វើដំណើរចុះទស្សនកិច្ចនៅសារមន្ទីរជាតិ...

កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានប្រារឰ​កម្មវិធី​ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទ ភាសាខ្មែរ...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង