មិនា 2018

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ទាំងវេនព្រឹក និងរសៀលប្រមាណជាង២០នាក់ បានធ្វើការពិសោធលើប្រធានបទ...

សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ប្រមាណ ជិត៤០នាក់ បានចូលរួមការប្រឡងឆមាសលើកទី១ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦​ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី២៩...

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ រស់ សុគន្ធារី បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ វេនព្រឹក និងវេនរសៀលពិសោធមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា...

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ប្រមាណជិត៤០ បានចូលរួមកម្មវិធីប្រឹក្សាស្តីពីឱកាសសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី ...

កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន ​អន្តរ​ទ្វីប​ អាមេរិក​​កាំង ទាំងបីសាខា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូសរុបការងារអប់រំ ត្រីមាសទី១...

កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​វិទ្យាស្ថានខេមអេដប៊ីហ្សនេសស្គូល បានបើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ស្ដង់ដារគណនេយ្យជាតិ និង​អន្តរជាតិ”...

កាលពីថ្ងៃទី២៧ និងទី២៨ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំងបីសាខា បានដឹកនាំសិស្សតាមសាខារាងៗខ្លួន ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំនិង​កម្សាន្ត ឃីដ ស៊ីធី។...

Back to Top