ធ្នូ 2017

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូដែលជាគ្រូបន្ទុក មត្តេយ្យ និងថ្នាក់ទី១ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្ស វេនព្រឹករៀន និងរសៀលសរុបចំនួន...

ពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ច គណៈប្រតិភូអធិការកិច្ច នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ មកកាន់ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ...

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រលើកទី៨ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់ទី៦ ទី៩ និងទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ក្រោមអធិបតីភាព...

Back to Top