វិច្ឆិកា 2017

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បានប្រារព្ធពិធីសម្តែងព្រះធម្មទេសនាស្ដីពី “ការដឹងគុណគ្រូ និងគុណមាតាបិតា” ជូនដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៃសាលារៀន...

ពិធីជួបសំណេះសំណាលសិស្សានុសិស្សផ្នែកកីឡា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៧-២០១៨ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ...

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង