មេសា 2017

ដោយឈរលើបាវចនា “គុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម” វិទ្យាស្ថាន និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី...

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន Maternity Baby Solution (MBS) បានចូលរួមឧបត្ថម្ភចែករង្វាន់ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សា...

Back to Top