កម្មវិធីប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៦ ជុំទី១

កម្មវិធីប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៦ ជុំទី១

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បានប្រារឰកម្មវិធីប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៦ ជុំទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ ដែលមានការជ្រើសរើសបេក្ខភាពជ័យលាភី០៤នាក់ ទៅចូលរួមប្រកួតជម្រុះ នៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ជាមួយសិស្សានុសិស្ស ខាសាម៉ៅសេទុង​ និងសាខាទួលគោក នៅសាលប្រជុំ គួច ផល នៃអគារសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង