៥ចំណុចនិន្នាការនៃការរស់នៅសវត្សរ៍ទី២១

៥ចំណុចនិន្នាការនៃការរស់នៅសវត្សរ៍ទី២១

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការរស់នៅ
ក្រោមប្រធានបទ “៥ចំណុចនិន្នាការនៃការរស់នៅសវត្សរ៍ទី២១”
អត្ថបទដោយ : សាឯម កម្រង
#MJQE #American Intercon School

ពេលវេលាបានធ្វើឱ្យមនុស្សមានការផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការរស់នៅ។ រហូតដល់សវត្សរ៍ទី២១នេះ ក៏នៅតែបន្តរបៀបនៃការរស់តាមបែបគន្លងថ្មី។ និន្នាការនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សសម័យថ្មី ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៃការយល់ដឹងពីអាទិភាពនៃសុខភាពសាធារណៈ និងការចេះរួមរស់ជាមួយគ្នា។ ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចទាំង៥ ដែលបង្ហាញពីនិន្នាការរបៀបរស់នៅដ៏ពេញនិយមនៅសវត្សរ៍ទី២១។

១. និរន្តរភាព
ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះ មានការកើនឡើងនៃការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាន និងតម្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដោយមានការផ្លាស់ទម្លាប់នៃការរស់នៅ ការបរិភោគអាហារដោយការកាត់បន្ថយការបរិភោគប្រភេទសាច់ក្រហម ហើយការជ្រើសរើសអាហារត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយរួមបញ្ចូលគ្នានៃការគិតគូរពីបរិស្ថាន និងសុខភាព។

២. ឱសថធម្មជាតិ
ឱសថធម្មជាតិមិនមែនជាការច្នៃប្រឌិតថ្មីនោះទេ ឱសថធម្មជាតិត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងពីមុនពេលឱសថទំនើបចាប់ផ្តើម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជាភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការនិយាយថាឱសថធម្មជាតិ គឺជានិន្នាការរបៀបរស់នៅដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះ ដោយមានការកើនឡើងនៃការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃឱសថធម្មជាតិ។

៣. ការអប់រំខ្លួនឯង
ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ បានផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅរបស់មនុស្ស ដោយបង្ខំឱ្យមនុស្សយឺតយ៉ាវ និងចំណាយពេលច្រើននៅផ្ទះ។ ការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សដែលចំណាយពេលនៅផ្ទះ បាននាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់។ និន្នាការនៃរបៀបរស់នៅដ៏ធំបំផុតមួយដែលចេញមកពីនេះគឺការអប់រំខ្លួនឯង។ ការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងការអប់រំដោយខ្លួនឯង ជាពិសេសតាមរយៈវគ្គសិក្សា និងមេរៀនអនឡាញ។ ដោយសារមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានបង្ខំឱ្យផ្លាស់ប្តូរទៅធ្វើការពីចម្ងាយ នៅឆ្នាំ២០២០ មានការកើនឡើងនៃចំនួនធនធានអនឡាញដែលមានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ នេះមានន័យថានៅឆ្នាំ២០២១ មានវគ្គសិក្សាអនឡាញដ៏សម្បូរបែប។

៤. ភាពតិចតួចបំផុត
ភាពតិចតួចបំផុត គឺជានិន្នាការរបៀបរស់នៅដ៏ពេញនិយមមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១នេះ។ ជាមួយនឹងភាពយល់ដឹងរបស់មនុស្សកាន់តែច្រើន ដោយពួកគេបានពិភាក្សា និងមានភាពពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើការចំណាយផ្សេងៗតាមតម្រូវការចាំបាច់ និងបន្ទាប់បន្សំ។

៥. ការដើរទិញអីវ៉ាន់ពីអាជីវកម្មខ្នាតតូច
ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ បានវាយលុកអាជីវកម្មខ្នាតតូចយ៉ាងលំបាក ជាពិសេសដែលជំរុញឱ្យនិន្នាការនៃការរស់នៅដ៏ធំបំផុតមួយនៅឆ្នាំ២០២១។ អ្នកប្រើប្រាស់កំពុងស្វែងរកអាជីវកម្មខ្នាតតូចក្នុងស្រុកយ៉ាងសកម្មនៅពេលទិញទំនិញ។ និន្នាការនេះ ក៏ជាផ្នែកមួយជំរុញដោយនិរន្តរភាពផងដែរ ដោយ សារការទិញទំនិញក្នុងស្រុកមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានតិចជាងការទិញទំនិញ ជាមួយអ្នកលក់រាយធំៗទូទាំងពិភពលោក។ នេះមានន័យថា វាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សក្នុងការស្វែងរក និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកលក់ឯករាជ្យ។ និន្នាការនេះត្រូវបានកំណត់ថា នឹងមានការកើនឡើងតែក្នុងការពេញនិយមនៅសល់ក្នុងឆ្នាំ២០២១ និងសម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត។

អត្ថបទដកស្រង់ចេញពី : https://azbigmedia.com/lifestyle/5-lifestyle-trends-that-are-defining-2021/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង