ឧកញ៉ា​ គួ​ច​ ​ម៉េង​លី​ ​នឹង​សម្ពោធ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​អគារសិក្សា​ ​A​I​S ​សាខា​ជ្រោយ​ចង្វា​រ​មួយ​បន្ថែម​ទៀត​

ឧកញ៉ា​ គួ​ច​ ​ម៉េង​លី​ ​នឹង​សម្ពោធ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​អគារសិក្សា​ ​A​I​S ​សាខា​ជ្រោយ​ចង្វា​រ​មួយ​បន្ថែម​ទៀត​

ឧកញ៉ា​ គួ​ច​ ​ម៉េង​លី​ ​នឹង​សម្ពោធ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​អគារសិក្សា​ ​A​I​S ​សាខា​ជ្រោយ​ចង្វា​រ​មួយ​បន្ថែម​ទៀត​

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង