ហេតុអ្វី​ពិន្ទុ​នៅ​សាលារៀន​ ​ឬ​ ​G​P​A​ ​មិន​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ភាព​ជោគជ័យ​របស់​សិស្ស​ ?

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង