សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សហការជាមួយមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បាននាំយកអំណោយដូចជា គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ គ្រាប់ពូជបន្លែ កាតាបសិស្ស ផ្ទាំងសូឡា ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកស្អាត សម្ភារសិក្សា សម្ភារប្រើប្រាស់ និងថវិកាមួយចំនួន ដែលជាជំនួយឧបត្ថម្ភពីសិស្សានុសិស្ស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ចែកជូនដល់កុមារកំព្រាចំនួន១១៧នាក់ នៅមណ្ឌលមែកឈើ

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សហការជាមួយមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បាននាំយកអំណោយដូចជា គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ គ្រាប់ពូជបន្លែ កាតាបសិស្ស ផ្ទាំងសូឡា ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកស្អាត សម្ភារសិក្សា សម្ភារប្រើប្រាស់ និងថវិកាមួយចំនួន ដែលជាជំនួយឧបត្ថម្ភពីសិស្សានុសិស្ស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ចែកជូនដល់កុមារកំព្រាចំនួន១១៧នាក់ នៅមណ្ឌលមែកឈើ

កាលពីថ្ងែទីមួយ ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សហការជាមួយមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច បាននាំយកអំណោយដូចជា គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ គ្រាប់ពូជបន្លែ កាតាបសិស្ស ផ្ទាំងសូឡា ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកស្អាត សម្ភារសិក្សា សម្ភារ:ប្រើប្រាស់ និងថវិកាមួយចំនួន ដែលជាជំនួយឧបត្ថម្ភពីសិស្សានុសិស្ស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ចែកជូនដល់កុមារកំព្រាចំនួន១១៧នាក់ នៅមណ្ឌលមែកឈើ ស្ថិតនៅភូមិលិចវត្ត សង្កាត់កំបូល ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ។ នេះជាការរួមចំណែកដ៏ការអភិវឌ្យន៍សង្គមជាតិនិងការងារសប្បុរសធម៌។No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង