សកម្មភាព​រៀន​ជំនាញ​ថ្ងៃសៅរ៍​សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​បឋមសិក្សា​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​

សកម្មភាព​រៀន​ជំនាញ​ថ្ងៃសៅរ៍​សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​បឋមសិក្សា​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​

សកម្មភាពរៀនជំនាញថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦

នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

 

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខា ចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធីជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ ដែលមានដូចជា៖ ជំនាញរបាំ គិតលេខរហ័ស (IAMA) ជំគំនូរ និងកីឡាតេក្វាន់ដូ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦ ក្នុងគោលបំណង៖

  • ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាព ស្មារតី កាយសម្បទា និងទេពកោសល្យ រប់សសិស្សានុសិស្ស។
  • ដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សមានជំនាញ និងបំណិនស្របតាមតម្រូវការ និងការវិវឌ្ឍឆាប់រហ័សតាម វ័យ។
  • ពង្រឹងបន្ថែមនូវសមត្ថភាពចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្ស ព្រមទាំងបំពេញនូវចន្លោះខ្វះខាតរបស់ប្អូនៗដែលមានកន្លងមក។
  • ផ្តល់ជំនាញសិក្សាឱ្យកាន់តែសម្បូរបែប ដែលជាជម្រើសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សជ្រើសរើសសិក្សា និងហ្វឹកហាត់តាមតម្រូវការ។
  • បង្កើននូវចំណេះវិជ្ជាដល់សិស្សានុសិស្សឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត។

    មើលរូបភាពផ្សេងទៀត៖

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង