សកម្មភាព​ពិសោធន៍​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៧​ មុខវិជ្ជា​រូបវិទ្យា​ ប្រធានបទ​ស្តីអំពី​ការ​រីក​មាឌ​នៃ​អង្គធាតុ​រាវ​ បង្រៀន​ដោយ​ លោកគ្រូ​ ស៊ឹម​ សុ​ខឃឿន​ និង​អ្នកគ្រូ​ សុខ​ បុ​ផល​ គ្រូបង្រៀន​មុខវិជ្ជា​រូបវិទ្យា​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​

សកម្មភាព​ពិសោធន៍​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៧​ មុខវិជ្ជា​រូបវិទ្យា​ ប្រធានបទ​ស្តីអំពី​ការ​រីក​មាឌ​នៃ​អង្គធាតុ​រាវ​ បង្រៀន​ដោយ​ លោកគ្រូ​ ស៊ឹម​ សុ​ខឃឿន​ និង​អ្នកគ្រូ​ សុខ​ បុ​ផល​ គ្រូបង្រៀន​មុខវិជ្ជា​រូបវិទ្យា​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ស៊ឹម សុខឃឿន បង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ (ក) វេនព្រឹក និងវេនរសៀលធ្វើពិសោធលើប្រធានបទ “ការរីកនិងរួមមាឌនៃអង្គធាតុ” នៅបន្ទប់ពិសោធ នៃអគារ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។ នៅក្នុងការធ្វើពិសោធនោះ លោកគ្រូបានច្បិចយកចំណុចសំខាន់នៃខ្លឹមសារមេរៀនមកបង្ហាញជូនសិស្សានុសិស្សឱ្យបានដឹងពីការរីកមាឌនិងរួមមាឌនៃអង្គធាតុពេលដែលសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួល ដើម្បីបានយល់ពីវត្ថុបំណងនៃមេរៀន។ ទន្ទឹមនឹងនេះ លោកគ្រូក៏បានបែងចែកសិស្សានុសិស្សជាក្រុមដែលមាន សមាជិក៥ ទៅ៦នាក់ ដើម្បីធ្វើការពិសោធដោយផ្ទាល់ទៅលើការរីកនិងរួមមាឌនៃអង្គធាតុពេលដែលសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួល​ ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នឹងទ្រឹស្ដីមេរៀនដែលប្អូន សិស្សានុសិស្សកំពុងសិក្សា។ សិស្សានុសិស្សបានយល់ច្បាស់ពីការពិសោធ ហើយបានចេញជាលទ្ធផលដូចទៅនឹងទ្រឹស្តីមេរៀនដែលធ្វើឱ្យសិស្សានុសិស្ស មានភាពរីករាយដែលបានសិក្សាពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកគ្រូ និងមិត្តភក្តិរួមថ្នាក់របស់គាត់ លើមេរៀនមួយនេះ។

មើលរូបភាពផ្សេងទៀត៖

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង