សកម្មភាពពិសោធ មុខវិទ្យាគីមីវិទ្យា អំពីប្រតិកម្មបំភាយឧស្ម័នអុកស៊ីសែន

សកម្មភាពពិសោធ មុខវិទ្យាគីមីវិទ្យា អំពីប្រតិកម្មបំភាយឧស្ម័នអុកស៊ីសែន

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខា​ចាក់អង្រែ បានធ្វើពិសោធ ដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ឈៀ សីហា​ និងលោកគ្រូ ឡែម សេត មុខវិជ្ជា​ គីមីវិទ្យា ប្រធានបទ​ :  ប្រតិកម្មបំភាយឧស្ម័នអុកស៊ីសែន សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៨”ក”។ វត្ថុបំណងនៃការធ្វើពិសោធនេះ គឺឱ្យសិស្សទង្វើឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនតាមរយៈអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចជាមួយនឹងលោហៈអាលុយមីញ៉ូម និងធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន។ លើសពីនេះទៀតនោះ សិស្សបានអនុវត្តដោយផ្ទាល់ បន្ទាប់លោកគ្រូបានបញ្ចប់ការធ្វើបទបង្ហាញ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យសិស្សឆាប់យល់ និងចាប់បានមេរៀនងាយស្រួល។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង