សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៧ក ការពិនិត្យមើលកោសិកាមើមខ្ទឹមបារាំង

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៧ក ការពិនិត្យមើលកោសិកាមើមខ្ទឹមបារាំង

កាលពីថ្ងៃទី​៣០ ខែមករា  ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧”ក” ការពិនិត្យមើលកោសិកាមើមខ្ទឹមបារាំង។ គោលបំណងនៃការធ្វើពិសោធនេះ គឺដើម្បីពណ៌នាពីដំណើរការពិសោធន៍បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការរៀបចំពិសោធដោយផ្ទាល់ និងដើម្បីគូសរូបកោសិកាខ្ទឹមបារាំងបានត្រឹមត្រូវតាមរូបភាពក្នុងមីក្រូទស្សន៍ជាក់ស្ដែង។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកគ្រូ ប៊ូ ទេវី គ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រចាំសាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង