របៀប​តសៀគ្វី​ជា​ស៊េរី​ តជា​ខ្នែង​ និង​វាស់​តង់ស្យុង​អគ្គិសនី​

របៀប​តសៀគ្វី​ជា​ស៊េរី​ តជា​ខ្នែង​ និង​វាស់​តង់ស្យុង​អគ្គិសនី​

កាលពី​ថ្ងៃទី១៥​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៩​ កន្លងទៅ​នេះ​ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង​ សាខា​ចាក់​អង្រែ​ បាន​រៀបចំ​ការ​ពិសោធ​មុខវិជ្ជា​វិទ្យាសាស្ត្រ​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ របៀប​តសៀគ្វី​ជា​ស៊េរី​ តជា​ខ្នែង​ និង​វាស់​តង់ស្យុង​អគ្គិសនី​ សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់​ទី​ ៥ ដឹកនាំ​ដោយ​លោកគ្រូ​ ពូន វាសនា​។ តាម​ការ​បញ្ជាក់​ពី​លោ​គ្រូ​ ពូន​ វាសនា​ វត្ថុបំណង​នៃ​ការ​ពិសោធ​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​ឱ្យ​សិស្ស​ចេះ​តសៀគ្វី​ជា​ស៊េរី​ និង​តសៀគ្វី​ជា​ខ្នែង​ ចេះ​វាស់​តង់ស្យុង​ និង​ឲ្យ​សិស្ស​យល់​ច្បាស់​ និង​មានចំណេះ​យក​ទៅ​អនុវត្តន៍​ក្នុង​ជីវភាព​ជាក់ស្តែង​។

សកម្មភាពពិសោធ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង