របៀបផ្លាស់ប្តូរពី Microsoft Account ទៅ Local Account នៅក្នុង Windows 10

របៀបផ្លាស់ប្តូរពី Microsoft Account ទៅ Local Account នៅក្នុង Windows 10

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា
ក្រោមប្រធានបទ “របៀបផ្លាស់ប្តូរពី Microsoft Account ទៅ Local Account នៅក្នុង Windows 10”
អត្ថបទដោយ : ពៅ ស៊ីថា
#MJQE#AmericanInterconSchool

នៅពេលដែលកំពុងប្រើប្រាស់ ឬនៅពេលដំឡើង Windows 10 លោកអ្នកតែងតែបានជួបជាមួយការបង្កើត Account ជាមួយនឹង Microsoft ដែលវាទាមទារឱ្យលោកអ្នកធ្វើការបញ្ចូលនៅ email ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រ ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់។ បន្ទាប់មករាល់ពេលដែលធ្វើការ Login Windows វានឹងធ្វើការចាប់យក email នឹង Password មកធ្វើជា Account login។

ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចធ្វើផ្លាស់ប្តូរពី Microsoft Account ទៅជា Local Account វិញបាន ដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ Setting ចូលទៅក្នុងប្រអប់ Search បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Account បន្ទាប់ចុចលើពាក្យ Sign in with a local account instead។ ពេលនោះវានឹងទាមទារឱ្យធ្វើការវាយ Password របស់ Microsoft Account បន្ទាប់មកធ្វើការវាយឈ្មោះសម្រាប់ Account Local បន្ទាប់មកទៀតចុចលើប៊ូតុង Sign out and finish នោះនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ Account របស់លោកអ្នកទៅជា Login Account។

អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ៖ http://www.antkh.com/tech/2522

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង