មន្ទីរអប់រំរាជធានីភ្នំពេញ ចុះពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តមុខវិជ្ជាអប់រំកាយ និងកីឡា

មន្ទីរអប់រំរាជធានីភ្នំពេញ ចុះពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តមុខវិជ្ជាអប់រំកាយ និងកីឡា

កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ មន្ទីរអប់រំរាជធានីភ្នំពេញ ចុះពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តមុខវិជ្ជាអប់រំកាយ និងកីឡា នៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ក្រោមអធិបតេយ្យភាព លោក ស្រេង សេង ប្រធានការិយាល័យអប់រំកាយ និងកីឡា។ វត្ថុបំណងនៃការចុះអធិការកិច្ច គឺដើម្បីពង្រឹងលើវិស័យអប់រំកាយនិងកីឡា និង​លើក​កម្ពស់​សុខភាព​ សមត្ថភាពជំនាញ បច្ចេកទេសអប់រំកាយនិង កីឡារបស់សិស្សានុសិស្សប្រកបដោយគុណភាព និង​សិទ្ធិ​ផល​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ជា​លក្ខណៈ​ជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ​ព្រម​ទាំង​ចូល​រួម​អភិវឌ្ឍ​សង្គម ​វប្បធម៌ និង​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង