ពិសោធ​ មុខវិជ្ជា​ វិទ្យាសាស្រ្ត​ ប្រធានបទ​: ​បង្ហាញ​ពី​ឃ្នាស់​ និង​រង្វិល​របស់​ផែន​

ពិសោធ​ មុខវិជ្ជា​ វិទ្យាសាស្រ្ត​ ប្រធានបទ​: ​បង្ហាញ​ពី​ឃ្នាស់​ និង​រង្វិល​របស់​ផែន​

កាលពីថ្ងៃទី​២៤ ខែកក្កដា  ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង  សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំធ្វើការពិសោធមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ ក្រោមប្រធានបទ “បង្ហាញពីឃ្នាស់និងរង្វិលរបស់ផែនដី”  ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ វុន​ ចន្ថាវី សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤។ វត្ថុបំណងនៃការពិសោធនេះ គឺដើម្បីឱ្យយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ឃ្នាស់​ និងរូបផ្គុំនៃឃ្នាស់ និងយល់ដឹងអំពីចលនារបស់ផែនដី(រង្វិលខ្ញាល់ និងរង្វិលជុំ)។​ នេះបើតាមការឱ្យដឹងពីអ្នកគ្រូ វុន​ ចន្ថាវី។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង