ពិសោធ​ មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ​: ​ប្រធានបទ​ “វាស់​ចំណុះ​ និង​ប្រវែង​”

ពិសោធ​ មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ​: ​ប្រធានបទ​ “វាស់​ចំណុះ​ និង​ប្រវែង​”

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខា​ចាក់អង្រែ បានធ្វើពិសោធ ដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ពូន វាសនា​ និងលោកគ្រូ ស៊ឹម សុឃឿន មុខវិជ្ជា​ វិទ្យាសាស្រ្ត ប្រធានបទ​ :  វាស់ចំណុះ និងប្រវែង សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៥។ វត្ថុបំណងនៃការធ្វើពិសោធនេះ គឺឱ្យសិស្ស ចេះវាល់វត្ថុរាវ និងឱ្យយល់ច្បាស់ពីចំណុះ និងឱ្យសិស្សចេះវាស់ប្រវែង ដោយប្រើខ្នាតឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជាចំណេះប្រើក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។ លើសពីនេះទៀតនោះ សិស្សបានអនុវត្តដោយផ្ទាល់ បន្ទាប់លោកគ្រូបានបញ្ចប់ការធ្វើបទបង្ហាញ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យសិស្សឆាប់យល់ និងចាប់បានមេរៀនងាយស្រួល។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top