ពិធីប្រគល់ខ្សែក្រវាត់តេក្វាន់ដូ ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស

ពិធីប្រគល់ខ្សែក្រវាត់តេក្វាន់ដូ ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានធ្វើពិធីប្រគល់ខ្សែក្រវាត់តេក្វាន់ដូ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សរបស់ខ្លួន ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យ។ ការបង្កើតឱ្យមានកម្មវិធីនេះឡើង គោលបំណងគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកុមារនិងការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់កុមារក្នុងការការពារខ្លួន។ ការហ្វឹកហាត់កីឡាតេក្វាន់ដូ ឱ្យកុមាររៀនពីការគោរពចំពោះខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃការផ្តោតអារម្មណ៍ កាន់តែខ្លាំងឡើង និងបង្កើនការលត់ដំខ្លួននិងការអត់ធ្មត់។​ ការលត់ដំខ្លួនដែលមានការរីកចម្រើនជាលទ្ធផលនៃការរៀនសូត្រនិងការអនុវត្តបច្ចេកទេស ជាទូទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃជីវិតរបស់កុមារ។ ពិន្ទុសាលាជារឿយៗមានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលដែលកូនរបស់អ្នករៀនផ្តោតលើគោលដៅ និងដើម្បីធ្វើការឆ្ពោះទៅរកសមិទ្ធផល។ ការលត់ដំខ្លួននិងការតុបតែងខ្លួនឯងដែលតេក្វាន់ដូបង្កើតឡើងអាចផ្តល់ឱ្យកូនរបស់អ្នកនូវជំនាញ និងផ្នត់គំនិតដែលចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធរបស់មិត្តភក្តិ។ ជាចុងក្រោយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានប្រគល់ខ្សែក្រវាត់ដល់សិស្សានុសិស្សរបស់ខ្លួន និងថតរូបអនុស្សារីយ៍។

សកម្មភាពសិស្ស

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង