ពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ ថ្នាក់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ ថ្នាក់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ ថ្នាក់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា សា ។ កម្មវីធីនេះពិតជាផ្តល់ភាពរីករាយដល់សិស្សានុសិស្ស។​ លើសពីនេះទៅទៀតសិស្សានុសិស្សបានជួបជុំគ្នាញាំអាហារជុំគ្នា។ នៅក្នុងពេលនោះដែរសិស្សានុសិស្សបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រដែលប្អូនៗខំសិក្សាបានទិទ្ទេសល្អពីការសិក្សារបស់ប្អូនៗ។ មុនពេលបែកគ្នាប្អូនៗបានថតរូបជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ប្អូនៗទុកជាអនុស្សាវរីយ៍។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង