ប្រធានបទ “តើគោលដៅនៃការអប់រំគឺជាអ្វី?”

ប្រធានបទ “តើគោលដៅនៃការអប់រំគឺជាអ្វី?”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ
ក្រោមប្រធានបទ “តើគោលដៅនៃការអប់រំគឺជាអ្វី?”
អត្ថបទដោយ : ហ៊ិន គឹមហៀក
#MJQE#AmericanInterconSchool

គ្រូបង្រៀនម្នាក់ៗមានគំនិតអំពីគោលបំណងនៃការអប់រំ មិនត្រឹមតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងសាលាទូទៅផងដែរ។ មានបញ្ហាជាច្រើនកើតមានឡើងនៅពេលដែមានមតិខុសគ្នាអំពីគោលបំណងនៃការអប់រំ។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការទទួលស្គាល់ថា អ្នកដទៃរួមទាំងអ្នករួមការងារ អ្នកគ្រប់គ្រង លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងឪពុកម្តាយសិស្សរបស់អ្នកប្រហែលជាមានគំនិតផ្សេងគ្នាអំពីអ្វីដែលការអប់រំទាំងអស់គួរតែធ្វើ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីនៃគោលបំណងផ្សេងៗនៃការអប់រំ។

១. ចំណេះដឹងដើម្បីទទួលបានដោយ
ជំនឿនៃសាលាចាស់នេះចាត់ទុកថាសាលារៀនគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវចំណេះដឹងដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីទទួលបាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ ពួកគេត្រូវដឹងពីរបៀបអានសរសេរ និងធ្វើនព្វន្ធជាដើម។ ថ្វីបើប្រធានបទស្នូលទាំងនេះបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអប់រំរបស់សិស្សក៏ដោយ អ្នកអប់រំ ភាគច្រើនសព្វថ្ងៃប្រហែលជាមិនយល់ស្របថានេះគួរតែជាវិសាលភាពនៃអាជីពសាលារបស់សិស្ស។

២. ចំណេះដឹងអំពីមុខវិជ្ជាដែលត្រូវបានបង្រៀន
គោលបំណងនៃការអប់រំដល់គ្រូខ្លះ គឺដើម្បីចែកចំណេះដឹងអំពីបញ្ហាដែលពួកគេបង្រៀនដោយមិនគិតពីថ្នាក់ផ្សេងទៀត។ នៅពេលដែលត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងគ្រូបង្រៀនទាំងនេះផ្តោតលើប្រធានបទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលមានសារៈសំខាន់ជាងអ្វីដែលសិស្សកំពុងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ផ្សេងទៀត។


៣. បំណងប្រាថ្នាបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគំនិត
នេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំនឿសាលាចាស់មួយផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបុគ្គលជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ធំ។ សិស្សខ្លះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍មួយ ហើយត្រូវមានជំនាញ និងទំនៀមទម្លាប់ដែលមាននៅក្នុងសង្គមនោះជាប្រជាពលរដ្ឋដែលចេះគិតពិចារណា។ ឧទាហរណ៍ពួកគេនឹងត្រូវតែអាចបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រជាដើម។

៤. ដើម្បីទទួលបានការគោរពខ្លួនឯង និងទំនុកចិត្ត
ខណៈពេលដែលចលនានៃការជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេចំអក យើងចង់ឱ្យសិស្សរបស់យើងមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរៀនរបស់ពួកគេ។ បញ្ហានេះកើតមានឡើងដោយការលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងមិនមែនអាស្រ័យលើការពិតនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះត្រូវបានលើកឡើងជាគោលបំណងនៃប្រព័ន្ធអប់រំ។

៥. ដើម្បីរៀនពីរបៀបរៀន
ការរៀនពីរបៀបរៀន គឺជាធាតុសំខាន់មួយនៃការអប់រំ។ សាលារៀនត្រូវបង្រៀនសិស្សអំពីរបៀបស្វែងរកព័ត៌មានដែលពួកគេនឹងត្រូវការនៅពេលពួកគេចាកចេញពីសាលារៀន។ ហេតុដូច្នេះហើយបញ្ហាដែលត្រូវបានបង្រៀនមិនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួននាពេលអនាគតនោះទេ ព្រោះសមត្ថភាពសិស្សអាចយល់ពីរបៀបស្វែងរកចម្លើយចំពោះសំណួរ និងបញ្ហាដែលអាចកើតឡើង។


៦. ទម្លាប់អស់មួយជីវិតសម្រាប់ការងារ
មេរៀនជាច្រើនដែលសាលារៀនបង្រៀន គឺចាំបាច់សម្រាប់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតអនាគតរបស់សិស្ស។ ក្នុងនាមជាមនុស្សពេញវ័យពួកគេនឹងត្រូវការដើម្បីអាចទទួលបានដើម្បីធ្វើការនៅលើពេលវេលាស្លៀកពាក់ និងអាកប្បកិរិយាសមរម្យ និងទទួលបានការងាររបស់ពួកគេបានធ្វើឱ្យទាន់ពេលវេលា។ មេរៀនទាំងនេះត្រូវបានពង្រឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេស។ បុគ្គលមួយចំនួនយល់ឃើញថា នេះជាមូលហេតុចម្បងមួយសម្រាប់បញ្ជូនសិស្សទៅសាលារៀន។

៧. បង្រៀនសិស្សអំពីរបៀបរស់នៅ
នៅទីបំផុតបុគ្គលខ្លះសម្លឹងមើលទៅសាលារៀនក្នុងលក្ខណៈរួម។ ពួកគេចាត់ទុកវាជាមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅរកការរស់នៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ។ មិនត្រឹមតែសិស្សរៀនព័ត៌មានក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏រៀនមេរៀនជីវិតក្នុង និងក្រៅថ្នាក់ផងដែរ។ ដូចដែលបានពន្យល់ពីមុននិយាមការងារត្រឹមត្រូវត្រូវបានពង្រឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។ លើសពីនេះទៀត សិស្សត្រូវរៀនពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយអ្នកដទៃតាមរបៀបសហការ។ ចុងបញ្ចប់ពួកគេរៀនពីរបៀបស្វែងយល់ព័ត៌មានដែលពួកគេអាចត្រូវការនាពេលអនាគត។ តាមពិតអ្វីមួយដែលមេដឹកនាំអាជីវកម្មជាច្រើនលើកឡើងថាជាការចាំបាច់សម្រាប់ពលករនាពេលអនាគតគឺសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការជាផ្នែកមួយនៃក្រុមការងារ និងដោះស្រាយបញ្ហា។

ដកស្រង់ចេញពី៖https://km.eferrit.com/%E1%9E%8F%E1%9E%BE%E1%9E%82%E1%9F%84%E1%9E%9B%E1%9E%8A%E1%9F%85%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%A2%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%9A%E1%9F%86%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%A2/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង