ប្រធានបទ “ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការការពារបរិស្ថាន”

ប្រធានបទ “ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការការពារបរិស្ថាន”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត
ក្រោមប្រធានបទ “ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការការពារបរិស្ថាន”
អត្ថបទដោយ : ហេង សុវណ្ណារិទ្ធ
#MJQE #American Intercon School

បច្ចុប្បន្ននេះ បរិមាណថាមពលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ (ថាមពលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មដូចជាក្នុងផលិតកម្ម និងថាមពលដែលប្រើដោយផលិតផលនៅក្នុងដៃអតិថិជន) យើងសង្កេតឃើញថា បរិមាណថាមពលដែលបានបង្កើត (ថាមពលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលបង្កើតឡើង ឬបង្កើតដោយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Panasonic ដូចជា ប្រព័ន្ធបង្កើតថាមពលអគ្គិសនីសំយោគ ថ្មឧបករណ៍ផ្ទុក និងដំណោះស្រាយថាមពល) មានត្រឹមតែមួយភាគដប់ប៉ុណ្ណោះ។

ចាប់ពីពេលនេះតទៅ សម្រាប់ថាមពលដែលបានប្រើនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើតផលិតផល ដែលដំណើរការដោយសន្សំសំចៃថាមពលកាន់តែប្រសើរជាងមុន និងការច្នៃប្រឌិតដំណើរការផលិតថ្មី ដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណប្រើប្រាស់ថាមពល។ សម្រាប់ថាមពលដែលបានបង្កើត នឹងត្រូវបានពង្រីកអាជីវកម្មបង្កើតថាមពល និងការស្តុកទុក ដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធសង្គមថ្មីដូចជាសង្គមអ៊ីដ្រូសែនជាដើម ដើម្បីបង្កើនបរិមាណថាមពលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។

តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ ក្រុមហ៊ុន Panasonic នឹងខ្នះខ្នែង ដើម្បីធ្វើឱ្យថាមពលដែលបានបង្កើតមានបរិមាណច្រើនជាង។ ថាមពលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ២០៥០ គោលដៅដែលគ្មានគម្រោង គឺគ្រាន់តែជាក្តីស្រមៃប៉ុណ្ណោះ៕

ដកស្រង់ចេញពី៖
https://www.panasonic.com/kh/corporate/sustainability/eco.html
https://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/eco.htm

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង