ប្រធានបទវិធីកាត់បន្ថយឧបសគ្គក្នុងធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នា

ប្រធានបទវិធីកាត់បន្ថយឧបសគ្គក្នុងធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នា

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ និងអាជីវកម្ម៖
ក្រោមប្រធានបទវិធីកាត់បន្ថយឧបសគ្គក្នុងធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នា
អត្ថបទដោយ : សំ ស្រស់
#MJQE #American Intercon School

ទំនាក់ទំនងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ មិនថាអ្នកជាសិស្ស ឬជាអ្នកធ្វើការងារទេ។ ដើម្បីបញ្ជូនសារ ម្នាក់ៗត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកឱ្យបានល្អ។ ជូនកាលការធ្វើការទំនាក់ទំនងអាចមានការភាន់ច្រឡំដោយសារបរិស្ថាន អត្តចរិករបស់មនុស្ស អត្ថិភាព មិនមានការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក វប្បធម៌ និងភាសា។ ទាំងអស់នេះ គឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយឧបសគ្គក្នុងធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នា៖

១. បរិស្ថាន៖ កន្លែងធ្វើការងារគួរតែរៀបចំឱ្យមានផាសុកភាពសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ ធ្វើដូច្នេះដើម្បីចៀសវាងឧបសគ្គក្នុងការធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នា។ ឧទាហរណ៍ ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ គួរធ្វើការទំនាក់ទំនងក្រៅពីកន្លែងការងារ ឬនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំដើម្បីចៀសវាងការរំខានដល់បុគ្គលិកផ្សេងៗទៀត។

២. អត្តចរិក ឬឥរិយាបថរបស់មនុស្ស៖ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានសម្ពាធ ឬបន្ទុកនៅផ្ទះរបស់ពួកគេ ការធ្វើការទំនាក់ទំនងនឹងមានបញ្ហា ឬអាចធ្វើឱ្យមានការភាន់ច្រឡំ។

៣. ការរំខាន និងអាទិភាពផ្សេងទៀត៖ អ្នកគ្រប់គ្រង ឬប្រធានផ្នែក ត្រូវបែងចែកទំនួលខុសត្រូវជូនបុគ្គលិកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយដាក់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់។

៤. បាត់បង់ទំនុកចិត្ត៖ វាពិតជាមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងដំណើរការទំនាក់ទំនងគ្នា ប្រសិនបើមិនទុកចិត្តគ្នានោះ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើបុគ្គលិករបស់យើងមានភាពអាត្មានិយម ពួកគេនឹងជួបឧបសគ្គ ហើយជាលទ្ធផលពួកគេនឹងមានការពិបាកក្នុងទំនាក់ទំនងគ្នា។

៥. វប្បធម៌ និងភាសា៖ បញ្ហាក្នុងការធ្វើការទំនាក់ទំនងមួយទៀតគឺដោយវប្បធម៌ និងភាសាផ្សេងៗគ្នា។ ដើម្បីកាត់បន្ថយឧបសគ្គនេះ យើងម្នាក់ៗគួរប្រើប្រាស់ភាសាសាមញ្ញៗក្នុងការធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នា ដើម្បីចៀសវាងការយល់ខុស ដូចការជ្រើសរើសពាក្យសាមញ្ញនៃភាសាអង់គ្លេសមកប្រើប្រាស់។

ដកស្រង់ចេញពី៖ www.parallelprojecttraining.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង