បំណិន​ជីវិត​ គាវ​បំពង​ គាវ​ចំហុយ​ និង​នំអ៊ី​

បំណិន​ជីវិត​ គាវ​បំពង​ គាវ​ចំហុយ​ និង​នំអ៊ី​

កាលពីថ្ងៃទី​១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ សាលារៀ​ អន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត មានដូចជា គាវបំពង គាវចំហុយ និងនំអ៊ី  សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៩ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ទុយ ច័ន្ទមុន្នី។ ការរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតនេះ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញគ្រឿងទេស និងពន្យល់អំពីរបៀបធ្វើ នៃបំណិតជីវិតនីមួយៗ ទៅដល់សិស្សានុសិស្សឱ្យបានស្វែងយល់បន្ថែមពីការងារមេផ្ទះក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គម​ដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត។ ម្យ៉ាងទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួម និងភាព​ស្និទស្នាលជាមួយមិត្តភក្តិក្នុងថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។  លើសពីនេះទៀត សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្ត​ដោយ​ផ្ទាល់ក្នុងបំណិនជីវិតផងដែរ ដើម្បីជាការសាកល្បងដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូរបស់គាត់បាន​បង្ហាត់បង្ហាញចប់  និងក្រោយពេលបានចម្អិនរួច ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងអ្នកគ្រូរបស់គាត់បានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ និងបរិភោគជុំគ្នា ក្រោម​បរិយា​កាស​សប្បាយរីករាយក្រៃលែង។

សក្មភាពសិស្ស៖

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង