បំណិនជីវិត ស្ដីអំពីការដាំកូនរុក្ខជាតិ (ត្រកួន) សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ខ

បំណិនជីវិត ស្ដីអំពីការដាំកូនរុក្ខជាតិ (ត្រកួន) សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ខ

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកគ្រូ លាង សុវណ្ណរ៉ាឌី បានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត អំពីការដាំកូនរុក្ខជាតិ ((ត្រកួន))​ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ខ វេន​ព្រឹក​ និង​វេន​រសៀល​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ​។ កម្មវិធីបំណិនជីវិតខាងលើ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិ (ត្រកួន) ឱ្យសិស្សានុសិស្សយល់ពីរបៀបនៃការដាំដុះដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត។ លើសពីនេះទៅទៀត គឺដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាពស្និតស្នាលជា​មួយ​មិត្ត​ភក្តិក្នុង​ថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត សិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវចំណេះដឹង សិស្សានុសិស្សបានស្គាល់ប្រភេទរុក្ខជាតិផ្សេងៗផងដែរ និងបទពិសោធក្នុងការបណ្ដុះរុក្ខជាតិដោយខ្លួនឯងដោយមានការជួយសម្រួលពីអ្នកគ្រូ ដោយយល់ដឹងកាន់តែ​ច្បាស់​លាស់ និងប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង