បំណិនជីវិត សង្កេតផ្លែស្វាយទុំ

បំណិនជីវិត សង្កេតផ្លែស្វាយទុំ

កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ តង់ ក្រឹម ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាបានដឹកនាំ ប្អូនៗកុមារថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា វេនព្រឹក និងវេនរសៀលរៀនសង្កេតផ្លែស្វាយ នៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងណែនាំឱ្យប្អូនៗស្គាល់ពី រូបរាង ពណ៌ បន្ទាប់មកទៀត ប្អូនៗកុមារបានចូលរួមភ្លក្សរសជាតិដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ និងប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង