បំណិនជីវិត បុកល្ហុង និងស្លាបមាន់បំពង សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

បំណិនជីវិត បុកល្ហុង និងស្លាបមាន់បំពង សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងមានកម្មវិធីបំណិតជីវិតសំបូរបែប​ ហើយកម្មវិធីនេះមានចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី១២។​

ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំបំណិនជីវិតស្តីអំពី បុកល្ហុង និងស្លាបមាន់បំពង សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើបុកល្ហុង និងស្លាបមាន់បំពង និងបង្ហាញសម្ភារ គ្រឿងទេស ឱ្យសិស្សស្គាល់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅ

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង