បំណិនជីវិត បបរលតសាច់មាន់

បំណិនជីវិត បបរលតសាច់មាន់

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ពូន វាសនា ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៥ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ក រៀនវេនព្រឹក និងរសៀលធ្វើបំណិនជីវិត បបរលតសាច់មាន់ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។

លោកគ្រូបានបង្ហាញពីឈ្មោះគ្រឿងផ្សំដែលត្រូវធ្វើ សម្ភារសម្រាប់ធ្វើ និងរបៀបធ្វើទៅតាមដំណាក់កាល។ បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមធ្វើ និងភ្លក្សរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសា និងប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង