បំណិនជីវិត នំបុ័ងខគោ

បំណិនជីវិត នំបុ័ងខគោ

កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមេសា កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ កែវ សុវណ្ណាបានដឹកនាំប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី៣​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ធ្វើបំនិនជីវិត នំបុ័ងខគោ។ អ្នកគ្រូ បានរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំ និងវិធីធ្វើ។ អ្នកគ្រូបានជម្រាបថា ប្អួនៗធ្លាប់តែទិញនំបុ័ងខគោ
យកមកបរិភោគ ប៉ុន្តែប្អូនៗពុំបានដឹងថា មុននឹងក្លាយជានំបុ័ងខគោដែលប្អូនៗអាចបរិភោគបាន តើយើងត្រូវការអ្វីខ្លះ ហើយត្រូវចម្អិនយ៉ាងណា។ ដូច្នេះហើយទើបអ្នកគ្រូបានរៀបចំ​ និងដឹកនាំប្អូនៗធ្វើនូវនំបុ័ងខគោនេះ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង